Voedselhulp

De gemeenschap helpen

Mensen die net geen recht hebben op de reguliere voedselbank, door omstandigheden helpen we graag met een klein pakket om toch de week door te kunnen komen. We helpen zo'n 15-20 personen. Uw steun is nodig om dit aantal uit te breiden wat door de Covid-19 crisis waarschijnlijk hard nodig is.

voedsel.jpg