Eco & Co stops, Savefood continues the battle against poverty and foodwaste
Eco & Co stopt. Savefood gaat door met de strijd tegen armoede en voedselverspilling

Yes I want to continue this batlle  and subscribe for a basket  starting in Januari, please inform me when you start.

Ja, Ik wil doorgaan met de strijd en schrijf me in voor een kistje, startent in januari, Informeer me wanneer jullie starten

Bedankt voor de inzending!

cratebasket.png
savefood banner 2.jpg
rank nb.png