top of page
Praying Together

"Grootse dingen worden gevormd door het samenbrengen van kleine dingen"

Vincent van Gogh

Financiën

 Petr. 4:10: "Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods"

Wilt u ons steunen met een gift? Maak dan uw bijdrage over op:

Stichting Zout der Aarde Den Haag

NL83 INGB 000 7491582

Bij Stichting  de Rank Den Haag zijn we vastbesloten om onze expertise en middelen zo goed mogelijk in te zetten om  het maximale eruit te halen voor onze doelgroepen.


Wij kunnen alleen doen wat we doen dankzij uw giften! Op deze pagina vindt u onze jaarverslagen waarin we verantwoorden waar we  uw giften voor hebben gebruikt.


Stel je eens voor wat we samen nog meer kunnen bereiken!

Image by Josh Appel
bottom of page